Posts

Showing posts from March, 2013

Pavlova yang FAIL

Alahai Chemistry aku

Suddenly aku gagap arab --'

Friendship Lelaki

'Hanya kau yang tahu KODEKsku yang kompleks'